Denetim ve İç Kontrol

Şirket bünyesinde İç Denetim ve İç Kontrol Birimleri oluşturulmuş olup bu birimler  Denetim ve İç Kontrol Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedirler.

 

İç denetim Birimi risk odaklı ve İcra Kurulu onaylı yıllık denetim planlarını oluşturmakta ve ilgili denetimlerini gerçekleştirmektedir. İlgili raporlar İcra Kurulu ve Genel Müdür’e sunulmaktadır.

 

İç Kontrol Birimi ise, risk değerlendirmeleri neticesinde iç kontrol  süreçlerini ve ilgili kontrol envanterini oluşturarak periyodik olarak güncellemektedir. Ayrıca yüksek risk içeren süreçlerde işlem bazında iç kontrol süreçleri oluşturulmuş olup bu birim tarafından ilgili kontroller işlem bazında gerçekleştirilmektedir. İlgili raporlar İcra Kurulu ve Genel Müdür’e sunulmaktadır.