Neden Türkiye?

1.Başarılı Ekonomi

Hızla gelişen ekonomi; 2002 yılında 231 milyar ABD doları olan GSYİH, 2017 yılında üç kattan fazla artarak 891 milyar ABD dolarına yükseldi (TÜİK), İstikrarlı ekonomik büyüme; 2002 ve 2017 yılları arasında yıllık ortalama reel GSYİH %5,6 arttı (TÜİK), Yıllık ortalama %5,4 oranındaki reel GSYİH büyüme hızıyla 2017-2020’de OECD üyesi ülkeler arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olması beklenen ve gelecek vadeden bir ekonomi (OECD),2017 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi ve AB bölgesi ile karşılaştırıldığında en büyük 6. ekonomi (Satın Alma Gücü Paritesi’ne göre GSYİH, IMF WEO), Son 10 yılda 145 milyar ABD doları doğrudan yabancı yatırım çeken kurumsallaşmış ekonomi (TCMB), 2002 ve 2017 yılları arasında %300 artışla 157 milyar ABD dolarına yükselen ihracat hacmiyle dinamik ve olgun bir özel sektör (TÜİK),

2. Nüfus

80,8 milyonluk nüfus (2017, TÜİK), AB ile karşılaştırıldığında en kalabalık genç nüfus (Eurostat), Yarısı 31 yaşın altında nüfus (2017, TÜİK), Genç, dinamik, eğitimli ve çok kültürlü nüfus,

3. Nitelikli ve Rekabetçi İş Gücü

30,5 milyonu aşkın genç, eğitimli ve motive profesyonel (2017, TÜİK), Artan çalışan verimliliği, 183’ten fazla üniversiteden yıllık yaklaşık 800.000 mezun (2017, YÖK), Yarısı meslek liseleri ve teknik liselerden olmak üzere 950.000’in üzerinde lise mezunu (2017, MEB),

4. Liberal ve Yeniliklere Açık Bir Yatırım Ortamı

1997 yılından bu yana doğrudan yabancı yatırım üzerindeki kısıtlamalar açısından OECD üyesi ülkeler arasında ikinci en büyük reformcu (OECD DYY Düzenlemeleri Kısıtlayıcılık Endeksi 1997-2016), Ortalama 6,5 günde şirket kurulumu sunan iş dostu bir ortam (Dünya Bankası İş Yapma Raporu 2017), Son derece rekabetçi yatırım koşulları, Güçlü bir sanayi ve hizmet kültürü, Tüm yatırımcılara eşit muamele, 2016 yılında yaklaşık 52.700 yabancı sermayeli şirket (Ekonomi Bakanlığı), Uluslararası tahkim, Transfer garantisi,

6. Merkezi Konum

Doğu-Batı ve Kuzey-Güney arasında doğal bir köprü işlevi görerek önemli pazarlara giden etkili ve uygun maliyetli bir çıkış noktası, Avrupa, Avrasya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki 1,6 milyar müşteriye kolay erişim imkânı, Toplam GSYİH’leri 24 trilyon ABD doları olan çok sayıda pazara erişim,

7. Avrupanın Enerji Koridoru ve Terminali

Doğu ile Batı’yı birbirine bağlayan önemli bir enerji terminali ve geçidi, Dünyadaki kanıtlanmış birincil enerji rezervlerinin %70’ten fazlası Türkiye’ye oldukça yakın bölgelerde yer alırken, en büyük enerji tüketicisi konumundaki Avrupa, Türkiye’nin batısında yer alarak ülkeyi enerji transferinde kilit nokta, bölgede ise bir enerji terminali yapmaktadır,

8. Düşük Vergiler ve Teşvik Olanakları

%33’ten %20’ye düşen Kurumlar Vergisi, Kurumlar Vergisi’nden tamamen veya kısmen muafiyet ve işverenlerin sosyal güvenlik payına destek gibi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler için uygulanan vergi avantajlarının yanı sıra arazi tahsisi, Ar-Ge Kanunu, Stratejik yatırımlar, büyük ölçekli yatırımlar ve bölgesel yatırımlara yönelik teşvikler,

9. AB ile 1996’dan Bu Yana İş Birliği

AB ile 1996’dan beri yürürlükte olan Gümrük Birliği ve 27 ülke ile Serbest Ticaret Anlaşması (Ekonomi Bakanlığı), Üzerinde çalışılmakta olan yeni Serbest Ticaret Anlaşmaları, AB ile yürütülen katılım müzakereleri,

10. Büyük İç Pazar

2-2016 arasında 0,1 milyondan 62,2 milyona ulaşan genişbant internet abonesi sayısı (BTK, TÜİK), 2002-2016 arasında 23 milyondan 75,1 milyona çıkan cep telefonu abonesi sayısı TÜİK), 2002-2016 arasında 16 milyondan 58,8 milyona ulaşan kredi kartı kullanıcısı sayısı (Bankalararası Kart Merkezi), 2002-2015 arasında 33 milyondan 181 milyona yükselen hava yolu yolcusu sayısı (TÜİK), 2002-2016 arasında 13 milyondan 25,3 milyona ulaşan yabancı turist sayısı (TÜİK)

2017 yılı sonunda sektör filosundaki araç sayısı % 10,6’lık büyüme ile 365.782 adede ulaştı.

13 Milyar TL’lik araç yatırımı ile sektörün aktif büyüklüğü 29.1 milyar TL’ye ulaştı.

Sektör müşteri adedi 64.181 adede ulaştı.

Operasyonel kiralama sektörü her yıl ortalama %17 oranında büyüme kaydetmektedir.

%90

İlk 15 firmanın sektördeki payı

%10,6

2017 yılı büyüme oranı

365.782

2017 yıl sonu sektör araç sayısı

64.181

2017 yıl sonu sektör müşteri sayısı

13 Milyar

2017 yılı sektör yatırım toplamı

29.1 Milyar

2017 yılı sektör varlıklar toplamı