Özel Durum Açıklamaları

KAP Web Sitesi

DRD Filo Kiralama’nın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na ilettiği özel durum açıklamalarına ve diğer bildirimlere KAP web sitesinden ulaşabilirsiniz.