Riskin Erken Teşhis Komitesi

2013 Mart ayından itibaren Riskin Erken Teşhis Komitesi kurulmuş ve  Riskin Erken Teşhis Komitesi İşleyiş prosedürü yayınlanmıştır.

İlgili komite aylık olarak Genel Müdür, Direktör, Denetim ve İç Kontrol Müdürü  seviyesinde toplantılarını gerçekleştirmekte, kurum seviyesinde riskleri gündeme getirmektedir. Toplantı sonuçları ve alınan kararlar  Yönetim Kurulu’na sunularak ilgili aksiyonların alımı yakından takip edilmektedir.