Sukuk Bilgileri

Sukuk İhracı
(Sukuk issue)
 
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
(Listing of Lease Certificates)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
(Is the statement made a correction?)
Hayır (No)
Rule 144A/ Regulation S ISIN Kodu (Code)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
(Date of Previous Statement Regarding the Matter)
Bildirim İçeriği
(Notice Content)
Borsa Yönetim Kurulu/Genel Müdürlüğü Karar Tarihi
(Date of Stock Exchange Board of Directors / General Directorate Decision)
01/06/2017

Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
(Name of the company whose lease certificates will be listed)
Derindere Turizm Otomotiv Yatırım Adına KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.
(KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş. on behalf of Derindere Turizm Otomotiv Yatırım)
İşlem Göreceği Pazar
(Trade Market)
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
(Debt Instruments Outright Purchases and Sales Market)
ISIN Kodu (Code)

TRDKTSK61912

Nominal Değer - TL
(Nominal Value - TL)
50.000.000

Vade Başlangıç Tarihi
(Maturity Commencement Date)

22/06/2017

İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
(Trading Commencement Date)
29/06/2017

Vadesi - Gün
(Maturity - Day)
728
İtfa Tarihi
(Redemption Date)
20/06/2019

İhraç Şekli
(Issue Type)

Nitelikli Yatırımcıya Satış
(Sold To Qualified Investor)