İcra Kurulu Mesajı

ODAĞIMIZDA: TÜKETİCİ İHTİYACINA CEVAP VEREN, EKOSİSTEME DEĞER YARATAN YENİ ÜRÜNLER VAR!

2020 yılının başında etkisini tüm dünyada gösteren Covid-19 pandemisi nedeniyle gerek dünya gerekse Türkiye ekonomisi zorlu bir süreç içine girdi. Pandeminin Çin’in sınırlarını aşması, başta İtalya, İngiltere, Fransa ve İspanya olmak üzere Avrupa ekonomilerinde ve akabinde ABD’de iktisadi faaliyetleri hızla durdurma noktasına getirdi.

Tüm dünyada pandemiyle birlikte alınan kararlardan özellikle karantina ve ekonomik kapanma gibi tedbirler, ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi derecede kısıtlayıcı rol oynadı. Bu da global ekonominin önemli ölçüde daralması sonucunu doğurdu. 2019 yılının ilk yarısını zorlu geçiren Türkiye ekonomisi, yılın ikinci yarısında ve 2020’nin ilk çeyreğinde toparlanma sinyali verdi. Fakat pandeminin etkisinden dolayı özellikle yılın ikinci çeyreğinden itibaren ekonomik durgunluğun etkisiyle birlikte, yılı daralarak kapattı. Otomotiv endüstrisi içinde yer alan sektörümüz de, pandemi koşullarından özellikle üretim sorunu yaşayan markalar gibi ciddianlamda etkilendi. Ülkemize yabancı araç ithalatındaki kısıtlı arz, yerli üretimin talebi karşılayamaması, ikinci el araçlara beklenenin üzerinde bir talep oluşturdu. Artan talep ikinci el otomobil fiyatlarında ciddi bir fiyat artışı gerçekleştirdi. Bu fiyat artışı otomobil sahibi olmayı bir yatırım aracı haline getirdi. 2018 yılında daralmaya başlayan sektörümüz, 2020 yılında da daralmaya devam etti.

Değişim gerekliliğini 2018 yılında gördük!

2018 yılında, ekonomik türbülansla birlikte stratejik değişikliklere gittik. Bu değişikliğin birinci aşaması olan ikinci el kiralama modeli EKOPaket’i hayata geçirdik ve 2020 yılı sonuna kadar bu modeli devam ettirdik. EKOPaket kiralama modelini hayata geçirmemizin temel nedeni; makro ekonomik göstergeleri iyi analiz ederek, tüketicinin ekonomik araca olan ihtiyacını öngörmemizdi. EKOPaket ile 2019 yılında 11 bin 500 adet araç kiraladık. Pandeminin her şeyi alt üst ettiği, bütün ezberleri bozduğu cari dönemde normalin üstünde bir performans göstererek 14 bin 500 adet araç kiralayarak yılı kapattık.

TOKKDER verilerine göre 2019 (305 bin) ve 2020 (262 bin) yılları arasında 43 bin adet küçülen sektörümüzde toplam 27 bin adet araç kiralayarak sektörün ve ekosistemin araç ihtiyacına cevap verdik. Sadece uzun dönem kiralama yapmak isteyen müşterilerimize değil, kısa dönem kiralama yapan firmaların ve servislerin de araç ihtiyaçlarını karşıladık. 2020 Aralık ayından itibaren EKOPaket’i sonlandırdık. Bu süreçte özellikle pandemi koşullarında hem çalışanlarımız hem de tedarikçilerimiz üstün bir performans gösterdiler. Herkese özverili çalışmaları için teşekkür ederiz.

Hiçbir başarı tesadüf değildir!

EKOPaket ile başladığımız değişim sürecinde, yüksek performans göstermemizin en önemli sebepleri genlerimizde yer alan; mikro pazar stratejisi sonucu müşteri yaygınlığı, araç
çeşitliliği, teknolojik ve operasyonel alt yapıya sahip olmamızdır. Her sektörden ve her coğrafyadan farklı müşteri, farklı marka model araç yaygınlığımız ve bunun yanında 23 yıllık operasyonel tecrübemiz, başarımızın en önemli faktörüdür. Tüm bunlara ek olarak pandemi koşullarında herkesin evinden çalıştığı dönemde, uzun zamandır yatırım yaptığımız teknolojik alt yapımız, CRM merkezli çalışmalarımız da başarımızda önemli bir rol oynadı. Değişimin temelinde ‘Yalın Yönetim’ anlayışıyla kazandığımız esneklik ve yenilikçi bakış açımız var! İş modeli olarak değişim sürecine başladığımız zaman, mevcut iş yapış modelimizi değiştirmemiz ve böylelikle esnek bir yapıya kavuşmamız gerektiğini biliyorduk. Bunu sağlayacak ‘Yalın Yönetim’ anlayışıyla süreçlerimizi baştan aşağıya yeniledik. Daha hızlı kararlar alabilen, aldığı kararları aynı hızla uygulayabilen, süreç ve sonuçlarını iyi analiz eden ve değiştirebilen esnek bir yapıya geçtik. Trendleri takip ederken ve pazarı değerlendirirken, tüketici ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikçi çözümlerle hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. EKOPaket yenilikçi çözümlerin ilk aşamasıydı ve bu aşamayı başarıyla tamamladık.

2020: Zorlu ama verimli bir yıl geçirdik!

2020 yılı bizim için yeni ürün hayata geçirmek açısından verimli bir yıl oldu. Şimdi ise araçlarını satın alarak, yatırım yapan müşterilerin, araçlarını ekonomik ve değerini koruyacak şekilde yönetmesini sağlayacak ‘Asistan’ ürünümüzü hayata geçirdik 2021 yılında Asistan hizmetimizle yeni müşterileri ekosistemimize kazandırmak üzere yola çıkıyoruz. Asistan hizmetimize ek olarak, müşterilerimizle olan süreçlerin tamamını dijitalleştirme sürecini başlattık. Bu anlamda müşteri yönetimi platformumuz Filomatik 2.0’ı hayata geçirdik. Şu anda ‘Asistan’ dahil tüm müşterilerimize hizmet verecek 2.2 versiyonu için çalışıyoruz.

Her zaman tek bir hedefimiz var: EKOSİSTEMİ BÜYÜTMEK!

DRD olarak her zaman ekosistemden beslenen, ekosistemi büyütmeye çalışan bir marka olduk. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz kiralama modeli veya her yeni üründe; müşterinin ihtiyacına cevap vermesi, tüm paydaşlarımıza katkı sağlaması, ekosistemi büyütmesi temel hedefimiz oldu. 23 yıllık sektör tecrübemiz sayesinde biliyoruz ki; ekosistem ile birlikte değer yaratarak ve birlikte rekabet ederek sürdürebilir başarılara imza atabiliriz. 2021 yılı bizim için ekosistemi büyüten, araç çözümleri için değer yaratan bir merkez olmak adına önemli bir yıl olacak.

Saygılarımızla
İcra Kurulu