Kredi Tahsis Birimi

Kredi Tahsis Birimi,  kiralama talebinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin piyasa ve ekonomik koşulları göz önünde bulundurularak mali, hukuki ve ticari durumlarının detaylı bir şekilde incelenmesi sonucunda firmanın geri ödeme kapasitesi ve arzusuna sahip olup olmadığını saptayıp, kiralama talebini yasal mevzuat, genel kredi tekniği ve şirket kredi politikaları ile değerlendirerek riskin en aza indirilmesini amaçlar. Bu amaç doğrultusunda, şirket içinde bir risk kültürünün oluşmasını hedefler.

Bu birim ayrıca şirketin misyon, vizyon ve hedefleri doğrultusunda onay kriter ve prosedürlerini belirleyerek kiralama taleplerini değerlendirir, politikalarda belirtilen yetkiler çerçevesinde kiralama taleplerine yönelik risk analizi ve skoring-rating süreçlerinin verimli işlenmesini sağlar. Haftalık olarak toplanan Kredi Komitesi için gerekli hazırlıkları yaparak birim yetkisi üzerinde kalan talepleri değerlendirir ve sonuca bağlar.

Kredi Tahsis Birimi, gelen kiralama taleplerini Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki ayrı başlık altında Kredi Tahsis Ekibi yönetmektedir. Şirket vizyonu içerisinde değerlendirme sürecini maksimum seviyede otomatize ederek, sistem üzerinden ilerletmek birimin öncelikleri arasında yer almaktadır.