Risk İzleme

Risk İzleme Birimi, erken uyarı sistemi ile gecikmeye konu olan müşterilerin takibi, riskin sorunsuz şekilde geri ödenmesi için gerekli izleme faaliyetlerinin yürütülmesi ve yasal takip süreci ile ilgili kararların alınarak riskin tasfiye işlemlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Risk izleme süreci

Araç kiralama işlemi sonrasında ilk faturanın kesilmesi ile başlayan, son faturanın tahsiline ve süreçte oluşan tüm risklerin kapanması ile son bulan bir süreçtir. Bu süreçte gecikmeye konu olan müşterilerin özelliklerine bağlı olarak, izlenmesi gereken tahsilat süreçleri ve alınacak aksiyonlar belirlenmekte ve uygulanmaktadır.