Kurumsal Risk Yönetimi

2013 Mart ayında Ernst &Young danışmanlık firması ile birlikte Kurumsal Risk Yönetim sistemi oluşturulmuştur.

Bu kapsamda kurumsal risklerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi, erken teşhis edilmesi ve yönetimine ilişkin temel yapı oluşturulmuştur.

Kurumsal Risk Yönetim sisteminin oluşturulması amacı ile öncelikle kurum seviyesinde riskler belirlenmiş ve kuruma ait risk envanteri oluşturulmuştur.

Bu kapsamda riskler 4 ana başlıkta Kredi Riski, Kur Riski, Operasyonel Risk ve Likitide Riski olarak belirlenmiş olup; tüm bu riskler için geçmiş datalar analiz edilerek alınabilecek aksiyonlar oluşturulmuştur.